Barn

Barngymnastiken är grunden för Gymnastikförbundets breda verksamhet och utbud.

Barngymnastiken ger barn mellan 3-12 år grundläggande motorikträning genom att vara allsidig, varierande, lekfull och alltid utgå från barnens individuella förutsättningar. Här skapas förutsättningar för ett aktivt liv och fysisk, social och mental utveckling.

Vår verksamhet utgår alltid ifrån barnrättsperspektivet som är en av Gymnastikförbundets grundpelare, tillika Nyckelfaktor 1 i vår strategi Svensk Gymnastik Vill.