Tydliga

Tydliga (tidigare Pensum) är sedan många år Gymnastikförbundets försäkringsmäklare och samarbetet bidrar till möjligheten att utveckling inom det medicinska området med målet att ha hållbara gymnaster över tid.