Förbundsmötet 2022

En bild

Förbundsmötet 2022

När: Förbundsmötet genomfördes den 23-24 april, 2022

Var: Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 10, Växjö

Allmän information

Förbundsmötet inleddes på lördagen den 23 april, kl. 10.00, med förforum, där möjligheten att diskutera två inkomna motioner till förbundsmötet, som handlar om miljöns plats på agendan inom Svensk Gymnastik och rätten till likvärdigt stöd i hela landet, fanns. Även möjlighet att diskutera de förslag som förbundsstyrelsen tagit fram till mötet fanns.

Förhandlingarna inleddes efter lunch på lördagen, kl. 13.30, och fortgick till lunch på söndagen.

Är du nyfiken på vad som diskuterades och beslutades under förbundsmötet?

Läs artikeln från mötet här

Läs protokollet för förbundsmötet här

Se inspelning från förbundsmötet dag 1 här

Se inspelning från förbundsmötet dag 2 här

Vad är Förbundsmötet?

Förbundsmötet är Gymnastikförbundets högsta beslutande organ och genomförs vartannat år. På förbundsmötet har samtliga medlemsföreningar rösträtt, vilket innebär att föreningarna är de som beslutar om hur verksamheten inom Gymnastikförbundet ska bedrivas. Inför förbundsmötet får medlemsföreningarna lägga fram sina förslag, motioner, och likaså kan styrelsen lägga fram förslag, propositioner, som de önskar att mötet tar ställning till.


Det är förbundsmötets uppgift att välja förbundsstyrelse, bestående av en ordförande och åtta ledamöter. Förbundsstyrelsen har i uppdrag att verkställa de beslut och inriktningar som tas av förbundsmötet. Till sin hjälp har förbundsstyrelsen ett nationellt kansli, åtta regionala kanslier samt kommittéer, nämnder och råd.