Bli medlem

Så blir du medlem

Det är bara ideella föreningar som bedriver verksamhet i linje med Gymnastikförbundets verksamhetsområden som kan upptas som medlemmar i Gymnastikförbundet.

Ansökan om medlemskap i Gymnastikförbundet görs digitalt här.

Innan du ansöker behöver du läsa igenom samtliga instruktioner nedan:

  1. Föreningen ska bifoga ett underskrivet protokollsutdrag från föreningsmöte (kan vara bildandemöte, årsmöte eller annat föreningsmöte), där det framgår att föreningen beslutar att ansöka om medlemskap i förbundet alternativt att föreningen antar stadgar där det står att föreningen ska vara ansluten till Gymnastikförbundet. Läs gärna här för tips om hur ett protokoll från ett bildandemöte bör se ut.
  2. Föreningen ska bifoga föreningens stadgar, ta gärna hjälp av stadgemallen: RF:s stadgemall för idrottsförening. Läs gärna här för minimikrav på föreningens stadgar.
  3. Genom att ansöka om medlemskap har föreningen förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa Riksidrottsförbundets och Gymnastikförbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
  4. När föreningens ansökan om medlemskap är godkänd kommer föreningen att faktureras 1 000 kr från Gymnastikförbundet. Denna avgift är föreningens årsavgift under det första kalenderåret. Årsavgiften betalas därefter årligen och är för närvarande (år 2023) 36 kr per år och medlem, dock alltid minst 1 000 kr/år och max 65 000 kr/år.
  5. Om Gymnastikförbundets styrelse avslår medlemsansökan kan föreningen överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.

Varför bli medlem i Gymnasikförbundet? Vi listar några medlemsförmåner!

Medlemskapet i Gymnastikförbundet innebär att föreningen får:

• Tillgång till vår utbildningsverksamhet.

• Information om aktuella saker som händer inom verksamheten.

• Möjlighet att påverka utvecklingen genom vår demokratiska medlemsorganisation.

• Råd/stöd/service från våra kanslier (regionkanslier/Idrottens Hus i Stockholm).

• Möjlighet att delta på våra arrangemang.

• Möjlighet att delta i samordnade projekt, satsningar och kampanjer.

• Tillgång till Gymnastikförbundets namn och därtill kopplade begrepp och status (t ex SM-statusen för tävlingsverksamheten - ingen får delta på SM om man inte tillhör en gymnastikförening som är medlem i Gymnastikförbundet), Bamsegympa, Gymmix.

• Tillgång till administrativa hjälpmedel och samarbetsavtal.

• IT-licenser för föreningar - genom TechSoup erbjuds idrottsföreningar gratis eller väldigt prisvärda licenser och tjänster från många av de största IT-leverantörerna. Exempelvis kan idrottsföreningar få tillgång till 10 gratis licenser av Microsoft 365 Business (Innehållande Windows, Officepaket och Teams med mera) samt gratis Office 365-licenser. För att ta del av dessa erbjudanden går ni till TechSoups webbplats och följer anvisningarna för idrottsföreningar.

• Förmånserbjudanden hos våra samarbetspartners.

• Tillgång till förmånliga olycksfallsförsäkringar för alla gymnaster ("Basförsäkring" samt "Tränings- och Tävlingsförsäkring" hos Svedea), dessa förmånliga olycksfallsförsäkringar betalar föreningen en låg premie, f.n. Basförsäkring 7,50 kr/år (upp till 15 år) och 15 kr/år (15 år och äldre). Dessa försäkringar rekommenderar vi starkt att föreningarna tecknar!

• Olycksfallsförsäkring för alla ledare utan extra kostnad, genom RF:s grundförsäkring hos Folksam.

• Tillgång till RF:s grundförsäkring för idrottsföreningar med möjlighet att göra kompletteringsförsäkringar anpassade till föreningen (Folksam).

• Skattebefrielse enligt halva basbeloppsregeln för sociala avgifter och källskatt, möjlighet till schablonavdrag i deklaration för enskilda föreningsledare, momsbefrielse för föreningsverksamheten.

• Möjlighet till kommunala bidrag och tillgång till lokaler.

• Möjlighet att få lotteritillstånd och bingotillstånd, mm.

• Möjlighet att söka statligt LOK-stöd (Lokalt Aktivitetsstöd) och Projektstöd. Bägge dessa administreras via föreningens IdrottOnline sida.

Läs mer om Riksidrottsförbundets avtal för idrotten här