Gymnastikombudsman

Inom Svensk Gymnastik har vi enats om en uppförandekod som vi alla har skyldighet att följa. Om det uppkommer frågor relaterade till uppförandekoden finns en gymnastikombudsman, GymO. GymO har till uppgift att finnas som stöd till föreningar, ledare, föräldrar och utövare. Funktionen är ingen instans som kan döma eller avgöra tvister, utan hit vänder du dig för stöd, hjälp och rådgivning.

Gymnastikombudsmannen som funktion infördes av styrelsen efter beslut om funktionen på förbundsmötet 2014. GymO nås lättast via e-post, men det går också bra att ringa och lämna ett meddelande. GymO återkopplar inom 1-3 arbetsdagar.

Telefonnummer: 08-699 64 76

Mailadress: gymnastikombudsman@gymnastik.se