Svensk Gymnastik Vill

Med en ny strategisk plan i ryggen står Svensk Gymnastik i startblocken för att ta oss vidare in i 2020-talet. För oss på Gymnastikförbundet ger planen vägledning och vi hoppas att du i ditt uppdrag i din förening ska känna likadant. När vi jobbar tillsammans mot samma önskade läge blir vi mångfaldigt ännu mer framgångsrika och starka.

I Svensk Gymnastik Vill 2021-2022 har vi samlat våra gemensamt fattade beslut som beskriver vart vi vill och på vilket sätt vår mångfacetterade verksamhet ska bedrivas. Förutom att få vägledning i vårt gemensamma framåtriktade arbete finns här även handfasta beskrivningar av det som är centralt i vardagen.

Verksamheterna och uttrycken är olika inom Svensk Gymnastik och vi välkomnar en mångfald på alla plan, men vissa delar har vi gemensamt fattat beslut om att förhålla oss till.

Visionen ger oss en gemensam bild av det vi vill uppnå och det önskade läget 2028 konkretiserar visionen ytterligare. Verksamhetsidén tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten. I dokumentet beskrivs våra fem förnyelseresor, som ska bidra till att nå vårt önskade läge.

Med barnkonventionen som utgångspunkt beskriver värdegrunden och uppförandekoden de värden som vi inom Svensk Gymnastik vill ska styra och genomsyra ledarskapet. Utvecklingsmodellen, med stadier och nyckelfaktorer håller samman och bidrar till att utveckla vår breda och gedigna verksamhet.

Stort tack för allt arbete som görs - på träningar, möten, i styrelserum, på tävlingar och utbildningar. Vi har en fantastisk rörelse som möjliggör för alla att träna, tävla och uppleva glädje och där rörelse är vårt gemensamma språk.

Förbundsstyrelsen