Utbildning

Gymnastikförbundets utbildningar sätter rörelse och ledarskap i centrum. De grundar sig på kunskap, är pedagogiska och lockar fram lusten att leda. Det finns ett brett utbud inom alla våra verksamheter, där du själv kan välja varierande inriktningar beroende på intresse.

Förkunskapskrav för alla utbildningar är INTRO SVENSK GYMNASTIK. Kursen är helt digital och kostnadsfri och går igenom Gymnastikens grundpelare såsom Utveckingsmodellen, Uppförandekoden samt ledarskapet.