Text

Text

Kontakta oss

Besöks- och postadress
Gymnastikförbundet Öst
Vretenvägen 4, 171 96 Solna

Gemensam e-post
ost@gymnastik.se

Utbildnings- och tävlingsfrågor ställs med fördel till kansliets gemensamma e-postadress


Kansliet

Maria Hellzenius
Verksamhetschef
e-post: maria.hellzenius@gymnastik.se
tel: 08-627 40 46, 072-208 83 47

Malin Alfthan
Utbildningsadministratör
e-post: malin.alfthan@gymnastik.se
tel: 08-627 40 47, 073-728 30 25

Rebecca Redmansdotter
Verksamhetsutvecklare
e-post: rebecca.redmansdotter@gymnastik.se
tel: 08-627 40 48, 072-515 89 44

 

Regionstyrelse

Stefan Agnvall
Ordförande
e-post: stefan.agnvall@gymnastik.se
tel: 073-543 45 67

Yvonne Nibelius
Vice ordförande
e-post: yvonne.nibelius@gymnastik.se

Sanna Jansson
e-post: sanna.jansson@gymnastik.se

Johan Hörnqvist
e-post: johan.hornqvist@gymnastik.se

Anna Hagensgård
e-post: anna.hagensgard@gymnastik.se

Rosanna Stenström
e-post: rosanna.stenstrom@gymnastik.se

Linda Stridh
e-post: linda.stridh@gymnastik.se

Madelen Englund
e-post: madelen.englund@gymnastik.se

Jannicke Carle
e-post: jannicke.carle@gymnastik.se


Trupptävlingskommittén Öst (TTK ÖST)

Kommittén arbetar med regionala trupptävlingar, reglementen och domarfrågor.
Gemensam e-post: ttkost@gymnastik.se

Sofie Hellsing
Mikaela Söderblom
Mikaela Abrahamsson
Lotta Ljungberg
Ingrid Eriksson

Kvinnlig AG-kommittén Öst (KTK ÖST)

Gemensam e-post: ktkost@gymnastik.se

Erika Folestad
e-post: erica.folestad@ki.se

Mikael Hultén
e-post: mikael@hult1.se

Martina Lous-Christensen
e-post: martina.lous@cbreglobalinvestors.com

Mattias Hörnsten
e-post: matjal@msn.com

Anna Hägerstrand
e-post: anna_hagerstrand@icloud.com

Ebba Sundberg
e-post: ebba.sundberg@live.se

Eva-Pia Matsson
e-post: sigleifs@telia.com


Manliga AG-kommittén Öst (MTK ÖST)

Gemensam e-post: mtkost@gymnastik.se

Peter Gustafsson
e-post: mag@brommagymnasterna.se

Anna Rosenholmer
e-post: anna.rosenholmer@gmail.com

Hans Goldring
e-post: hans.goldring@hammarbygymnasterna.se

Camilla Brännfors
e-post: camilla.brannfors@hsb.se


Valberedningen

Gemensam e-post: valberedningenost@gymnastik.se

Henrik Eller
e-post: ellerhenrik@gmail.com

Inja-Bodil Sylvan
e-post: inja.bodil.sylvan@gmail.com

Annika Frisk
e-post: frizma@hotmail.com

Per Sjöstrand
e-post: per.sjostrand@me.com

Anders Niekka
e-post: anders@niekka.se