Utbildning

Gymnastikförbundets utbildningar sätter rörelse och ledarskap i centrum. De grundar sig på kunskap, är pedagogiska och lockar fram lusten att leda. Det finns ett brett utbud inom alla våra verksamheter, där du själv kan välja varierande inriktningar beroende på intresse.

Inom Gymnastikförbundet Öst anordnar vi årligen drygt 120 olika utbildningar, från barn- och ungdomsutbildningar upp till högre stegutbildningar inom våra olika tävlingsinriktningar. Vi utbildar därmed över 2000 gymnastikledare regionalt varje år.

I ovan menyval hittar du utbildningsanmälan, beskrivningar av förbundets olika utbildningar, vilka krav och riktlinjer som finns i förhållande till vår utbildningsverksamhet samt andra utbildningar som kompletterar vårt ordinarie utbildningsutbud.

En bild