Tävling

En bild

Under denna rubrik kan du hitta mer information om våra tävlingsinriktningar inom Gymnastikförbundet och vad som karaktäriserar dessa.

Du hittar även två kalendrar kopplat till tävlingsverksamhet inom Gymnastikförbundet Öst. Dels en kalender för regionstävlingar där vi som region listar kommande tävlingar inom regionen anordnade av oss eller våra regionala kommittéer. Det finns även en kalender för föreningstävlingar, där vi kommer lista sanktionerade föreningstävlingar i en samlad portal för de föreningar som vill.

Vår innerstadskommitté arbetar för våra föreningar i Stockholms innerstad, med frågor som rör träningstidsfördelning, ordningsregler och redskap i våra specialhallar i Stockholm stad - Enskedehallen, Engelbrektshallen, Mälarhöjdshallen och Åkeshovshallen - där truppgymnastiken och den artistiska gymnastiken tränar och där cirka tio föreningar samverkar om verksamhetsytan