Domare

Vår domarkår dömer enligt förbundets riktlinjer och utbildas av WBTF:s domare och genom intern fortbildning ihop med tekniska gruppen.

Du når samtliga domare genom följande maillista: domare@drill.se

Du når Domarkommittén genom domarkommitten@drill.se

Våra domare
Huvuddomare: Tina Bild, Amelie Nilsson, Jenny Persson och Erica Dahlberg

Poängdomare: Alice Petersson, Ann Sörensen, Carina Svensson, Erica Grebner, Louise Borg, Miranda Rampe och Sara Persson