Paragymnastik

Vad är paragymnastik?

Paragymnastik är samlingsnamnet på verksamhet inom Svensk Gymnastik som erbjuder träning för personer med någon form av funktionsnedsättning. Svensk Gymnastik har som målsättning att kunna erbjuda ett brett spektrum av verksamheter inom paragymnastik. De flesta verksamheter kan med vilja och rätt kompetens anpassas för att inkludera personer med någon form av funktionsnedsättning. Nedanför kan du läsa om några exempel på hur paragymnastik kan se ut.

Alla kan gympa

Träning i grupp med fokus på grundmotorisk träning och rörelseglädje- här är alla välkomna! Träningen kan vara stationsbaserad eller uppbyggd likt traditionell gruppträning där fokuset ofta är på kondition, styrka och rörlighet. Alla kan gympa är ett etablerat koncept som är fritt för alla medlemsföreningar att använda. Många föreningar använder också egna namn för sina paragymnastik-grupper.

Disciplinspecifik träning

Träningsverksamhet i separata paragymnastikgrupper med inriktning på till exempel trampolin, trupp, rytmisk gymnastik, drill eller parkour.

Träning i normgrupp

Personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning eller enbart rörelse- syn- eller hörselnedsättning kan ofta delta i grupper som inte enbart består av paragymnaster. Ställ frågan till din lokala förening eller region om vilken grupp som kan passa för dig och vad som gäller om du vill börja tävla.