Gymnastikgymnasium

Nationellt godkänd idrottsutbildning – NIU

Sedan hösten 2015 har Gymnastikförbundet Sydost en av landets 13 godkända NIU-skolor för truppgymnaster. Den nationella idrottsutbildningen ligger i Karlskrona och har startats av Svenska Gymnastikförbundet i samarbete med Karlskronas kommunala gymnasieskolor och Karlskrona Gymnastikförening.

För vem?
NIU-utbildningen vänder sig till dig som vill göra en elitidrottssatsning och kombinera den med fullvärdiga gymnasiestudier. Vi erbjuder dig tre eller fyra års studier med elitidrottssatsning beroende på vilken studietakt som du önskar. NIU-utbildningen går att kombinera med vilket som helst utav de nationella programmen vid Karlskronas kommunala gymnasier

Vilka möjligheter får jag som gymnast?
Grunden för din elitidrottssatsning utgörs av kurserna Idrottsspecialisering 1, 2 och 3 där fokus ligger på utveckling främst praktiskt men även teoretiskt inom din idrott. I tävlings- och träningslära 1 får du lära dig allt om hur du presterar optimalt utifrån dina specifika behov och förutsättningar. Träningen genomförs som tre pass/vecka under dagtid, resterande pass ligger utanför skoltid i Karlskrona Gymnastikförenings (KGF) regi. Vi följer Svenska Gymnastikförbundets tävlings- och utvecklingsplan i enlighet med förbundets certifieringskrav. Den NIU-specifika träningen bedrivs av tränare från KGF med utbildningsgrad enligt Gymnastiksförbundets riktlinjer avseende SM-nivå inom truppgymnastik samt idrottslärare från skolan (teori).

Elevantal
Vi tar årligen in fem elever (15 totalt) på NIU-truppgymnastik. Antalet vid antagningen kan dock variera om så behövs, dock aldrig fler än femton gymnaster totalt över tre årskurser.

Sista ansökningsdag är 1 december för start höstterminen kommande år.

För mer information om NIU-verksamheten, ansökningsförfarande, samt det programutbud som är möjligt att välja klicka HÄR

Kontaktuppgifter
Marcus Sellgren,
rektor marcus.sellgren@skola.karlskrona.se 0455-30 42 84

Per Rydquist,
ansvarig lärare per.rydquist@skola.karlskrona.se 0455-30 42 03

Ola Gralvik,
tränare ola.gralvik@skola.karlskrona.se 0761-89 04 44