Kursvärd

Vill din förening vara kursvärd för en utbildning som Gymnastikförbundet Sydost arrangerar?

Värdföreningen garanteras en gratisplats på aktuell utbildning (två gratisplatser om ni är fler än 10 personer från värdföreningen) och möjlighet att få med fler deltagare på utbildningstillfället.

Vid ett samarbete är det GF Sydost som står som arrangör för utbildningen och sköter det administrativa innan och efter utbildningen samt kontakten med utbildaren.

Det värdföreningen åtar sig att ansvara för är att:

  • Tipsa om/boka en lämplig lokal i samråd med GF Sydosts kansli, samt öppna upp och låsa lokalen under utbildningstillfället
  • Utse en kursvärd ifrån föreningen
  • Redskap, teknisk utrustning och material som behövs för utbildningen finns på plats
  • Hjälpa till att köpa in fika och att boka/beställa lunch i samråd med GF Sydost
  • Ta emot utbildaren och hjälpa denna vid behov under utbildningen
  • Hälsa välkomna till deltagare och utbildare

Välkommen att kontakta kansliet så berättar vi mer!