Gymmix

Gymmix är Gymnastikförbundets varumärke inom gruppträning. Genom ett gemensamt varumärke ökar synligheten för varje enskild förening. Det är en möjlighet för gruppträningsföreningar att gå med i Gymmix och få lite extra stöd med just marknadsföring och som ger en ökad möjlighet till samverkan och nätverkande, där möjligheter finns.

Hos en Gymmix-förening finns ett varierat gruppträningsutbud och en välkomnande miljö. Vi verkar tillsammans för god hälsa och välbefinnande genom rörelse, träning och gemenskap. Hos oss är alla välkomna!

Gymmix står för begreppet - Bra träning nära dig

 • Gymmix syfte är att föreningen ska synas bättre ute i samhället.
 • Med Gymmix får din förening stöd med marknadsföringsmaterial i vardagen.
 • Gymmix ger ökat stöd för internt nätverksbyggande och sam-annonsering hos flera Gymmix-föreningar.

Så här blir man en certifierad Gymmix-förening:

 • Din förening tar kontakt med närmaste gymnastikregion eller det nationella kansliet.
 • Föreningen får en intresseanmälan samt ett Gymmix-certifieringsavtal, för att i styrelsen diskutera igenom kriterierna för att vara en certifierad Gymmix-förening.
 • Certifieringsavtalet skrivs på och skickas in till det nationella kansliet, där själva certifieringsförfarandet administreras.
 • Det kostar inget extra att bli en Gymmix-förening, förutom ett engagemang och vilja.

Vad får en certifierad Gymmix-förening?

 • Gymmix-affischer, både digitalt och i pappersformat med professionella bilder och framtagna för föreningar inom Gymmix. Detta i syfte att ge Gymmix-föreningar en gemensam utåtriktad profil och förhoppningsvis sparar föreningen tid.
 • Professionella gruppträningsbilder. Dels för att stärka vår Gymmix-profil och för att stötta föreningen i vardagen.
 • Föreningen får en plats på Gymmix-kartan, som Gymnastikförbundet exponerar och som ni som förening kan skriva ut och använda er av. Många medlemmar tycker det är roligt att se hur många föreningar som finns inom Gymmix/gruppträning i Gymnastikförbundet.
 • Gästbiljetter och terminskort som är framtagna till er som Gymmix-förening att använda er utav.
 • En grafisk profil skickas som fungerar som en tydlig handbok för Gymmix-föreningar.
 • En rörelsebank i form av "Tips på övningar" finns till både Gymmix- och gruppträningsföreningar.
 • Möjlighet att beställa kläder i gymmix-profil i Gymnastikshopen.